קטע:מצודות על יחזקאל לט ח

מצודת דוד

"הנה באה" - עתה באה הזמן ונהיתה התשועה וזהו היום אשר דברתי ויעדתי בו תשועה