מצודות על יחזקאל לח כג


מצודת דוד

"והתגדלתי" - ואז אהיה מגודל ומקודש ונודע ומפורסם לעיני גוים רבים וידעו הכל שאני ה' ואין עוד זולתי