פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לח ז

מצודת דוד

"הכון והכן לך" - הכון עצמך והכן לך אחרים וז"ש אתה וכל קהליך הנאספים עליך לעזרה

"והיית להם למשמר" - כי שמירת החיל מן הנזק מוטל על ראש הצבא

מצודת ציון

"הכון" - מלשון הכנה

"קהליך" - אסיפת עם