פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לח ה

מצודת דוד

"כולם מגן וכובע" - כולם יבואו במגן וכובע

"אתם" - יהיו אתם בעזרתם

מצודת ציון

"וכובע" - כן יקרא כלי המגן שעל הראש