קטע:מצודות על יחזקאל לז כח

מצודת דוד

"וידעו וגו' בהיות וגו'" - ר"ל כשיתמיד מקדשי בתוכם לעולם אז ידעו הגוים שאני ה' הקדשתי את ישראל להיות עמי