קטע:מצודות על יחזקאל לז כז

מצודת דוד

"והיה משכני" - משכן שכינתי יהיה עליהם ואהיה להם לאלהים לעזור ולהושיע והמה יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי

מצודת ציון

"משכני" - ר"ל השראת שכינתי והוא מלשון משכן וחנייה