קטע:מצודות על יחזקאל לז כה

מצודת דוד

"לעולם" - ר"ל עד עולם לא תפסוק המלוכה מזרע דוד