קטע:מצודות על יחזקאל לז כב

מצודת דוד

"עוד" - ר"ל עד עולם

"ולא יחצו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לגוי אחד בארץ" - כשיהיו בארץ וחוזר ומפרש בהרי ישראל שם אעשם לגוי אחד ולא יהיו עוד חלוקים לשנים להיות יהודה עם לבד ועשרת השבטים עם לבד

מצודת ציון

"יחצו" - ענין חלוקה כמו ותחץ לארבע רוחות (דנייאל י"א)