קטע:מצודות על יחזקאל לז יט

מצודת דוד

"את עץ יוסף" - ר"ל שבט מלכות יוסף אשר היא ביד אפרים

"ושבטי ישראל חבריו" - ר"ל וגם אקח שבטי ישראל שהתחברו עמו ואתן אותם עליו ר"ל עם אפרים אתנם להיות שבט מלכות יהודה ואעשה אותם לשבט מלכות אחד וכן תיקום הדבר בידי החזקה

מצודת ציון

"עץ" - ר"ל שבט מלוכה ולפי שעשה משל עץ אחז לשון עץ

"עליו" - ר"ל עמו בסמוך לו

"את" - עם