קטע:מצודות על יחזקאל לז ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויהי קול" - מן הרוח והאויר הנושב

"והנה רעש" - והנה נדנוד ותנועה מן העצמות וקרבות כל אחד אל העצם הדבוק בו כשהיה חי

מצודת ציון

"רעש" - ענין נדנוד ותנועה