קטע:מצודות על יחזקאל לז ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי אני ה'" - והכל בידי

"וקרמתי" - אעשה עליכם קרום של עור ואחר זה אתן בכם רוח החיוני ותשארו חיים וקיימים

"ונתתי וגו'" - אחר שיתקרבו העצמות כל אחד למקום הראוי לו אתן עליכם גידים לחבר ולקשר העצמות זה בזה

מצודת ציון

"וקרמתי" - מלשון קרום כעין קליפה ובדרז"ל קרום שעלה מחמת מכה (חולין מ"ג)