קטע:מצודות על יחזקאל לז ב

מצודת דוד

"והנה רבות" - ר"ל ראיתי שהמה רבות מאד ויבשות מאד

"והעבירני" - העביר אותי סמוך להם סביבותם למען יראה איכותם וכמותם ולא העבירו בין העצמות לפי שהיה כהן