קטע:מצודות על יחזקאל לו לו

מצודת דוד

"אני ה' דברתי" - אני הוא המדבר שכן יהיה ואני הוא העושה הדבר

"וידעו הגוים וגו'" - ר"ל הגוים הנשארים יכירו לדעת שאני הוא בניתי את הנהרסות ונטעתי הנשמה ולא נעשה הדבר במקרה