קטע:מצודות על יחזקאל לו יח

מצודת דוד

"ואשפוך" - לכן שפכתי עליהם חמתי בעבור דם הנקי אשר שפכו ובעבור טמאם את הארץ בגלוליהם