קטע:מצודות על יחזקאל לו יז

מצודת דוד

"כטומאת הנדה" - כמו טומאת הנדה שעי"ז היא מרוחקת מבעלה כן היתה דרכם טמאה לפני עד להרחיקם

מצודת ציון

"ובעלילותם" - במעשיהם