פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לד כד

מצודת דוד

"לאלהים" - להושיע ולהציל

"ועבדי דוד" - הוא מלך המשיח הבא מזרעו

"אני ה' דברתי" - א"כ בודאי כן יהיה