קטע:מצודות על יחזקאל לד כב

מצודת דוד

"והושעתי לצאני" - אני אושיע את צאני ולא תהיינה עוד לכם לביזה ואשפוט בין שה חזקה ובין שה חלושה