פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לד יט

מצודת דוד

"וצאני" - ר"ל ושאר הצאן בעל כרחם יאכלו המרעה הדרוסה ברגליכם וישתו המים הרמוסים ברגליכם ר"ל מושלי העם לקחו לעצמם מיטב הארץ והשחיתו עוד השאר הבא לחלק העניים