קטע:מצודות על יחזקאל לד יז

מצודת דוד

"לאילים ולעתודים" - בין מן האילים בין מן העתודים

"בין שה לשה" - בין שה החלושה ובין שה החזקה

מצודת ציון

"ואתנה" - כמו ואתן