קטע:מצודות על יחזקאל לד יא

מצודת דוד

"הנני אני" - כאומר עם כי יוכלו הרועים הנה אני אקיים את דברי ואני אדרוש את צאני ואחקור אחריהם

מצודת ציון

"ובקרתים" - ענין חקירה ודרישה כמו לא יבקר הכהן (ויקרא יג)