קטע:מצודות על יחזקאל לד טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואת השמנה ואת החזקה" - המתחזקת על חברתה להדפה ולהכותה אותה אשמיד וארענה במשפט הראוי והנכון ר"ל אקח נקם מהעושקים את העניים

"אשיב" - אל העדר