פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לד ט

מצודת דוד

"לכן וגו'" - על כי ארכו הדברים באמרו חי אני וגו' לכן אמר שוב לכן הרועים וגו' וכן הוא דרך המקרא