קטע:מצודות על יחזקאל לד ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אותם" - את עצמם רעו להשמין את בשרם

"מאין רועה" - מסבת היותם בלי רועה משגיח כראוי

"אם לא" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר והרי הוא כאדם האומר אם לא יהיה כן אז יהיה כזאת וכזאת

מצודת ציון

"לבז" - מלשון בזה ושלל