קטע:מצודות על יחזקאל לד ב

מצודת דוד

"הלוא" - ר"ל הלוא משפט הרועים הטובים לרעות הצאן ולא את עצמן

"הוי" - יש להתאונן על רועי ישראל אשר היו רועים את עצמן להשמין את בשרם

"על רועי ישראל" - הם השרים ומנהיגי העם כרועים המנהיגים את הצאן

מצודת ציון

"הוי" - ענין קריאה לצער