פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לב ט

מצודת דוד

"והכעסתי" - דרך האדם לכעוס בעצמו כשבא לו צער

"בהביאי" - הכעס הזה יהיה כשיהיה נשמע שבר מכתך בארצות הגוים הרחוקים אשר לא ידעתם