פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל לב ח

מצודת דוד

"כל מאורי אור" - כל הכוכבים המאירים אשר בשמים אעשה חושך למולך