קטע:מצודות על יחזקאל לא א

מצודת דוד

"בשלישי" - בחדש השלישי

"באחת עשרה שנה" - היא שנת החורבן שהוא שנת י"א לגלות יהויכין ולמלכות צדקיה