קטע:מצודות על יחזקאל כ מד

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן במאמרי

"למען שמי" - למען כבוד שמי

"לא כדרכיכם" - לא כגמול דרכיכם אשר המה רעים ונשחתים