קטע:מצודות על יחזקאל כ לה

מצודת דוד

"ונשפטתי" - שם אתווכח עמכם פנים אל פנים להודיע סרחונכם

"אל מדבר העמים" - ר"ל אל מקום שיהיה שממה מבלי מצוא שם מי מן האומות שלא יראו במפלת הפושעים והמורדים

מצודת ציון

"ונשפטתי" - ענין ויכוח