קטע:מצודות על יחזקאל כ ל

מצודת דוד

"הבדרך" - וכי בעבור שאתם נטמאים ללכת בדרך אבותיכם ואחרי פסיליהם אתם זונים לעבדם כדרך אשה הזונה תחת בעלה