מצודות על יחזקאל כ כח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואביאם" - ר"ל והוא כשהבאתי אותם אל הארץ אשר נשבעתי לתת להם וכשראו כל גבעה רמה ונשאה וגו' היו זובחים שם לע"ג ושם נתנו קרבנם המכעיס אותי ושם שמו ריח קטורת הבאה לנחת רוח ושם נסכו היין

מצודת ציון

"עבות" - מרובה בענפים וקלועים אלה באלה

"ניחוחיהם" - מלשון נחת רוח

"ויסיכו" - ענין שפיכת היין להקרבה