פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כ יד

מצודת דוד

"לבלתי החל" - לבל יחולל לעיני הגוים שהוצאתי את ישראל לעיניהם והם מצרים כי כן יאמרו מבלי יכולת ה' להביאם לארץ כנען אבדם וכלם במדבר