קטע:מצודות על יחזקאל כ יג

מצודת דוד

"חללו מאד" - לפי שבשבת ראשונה חללו אותו כמ"ש ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט (שמות טז) ובשבת שניה חלל המקושש בשאט נפש

"אשר יעשה אותם" - כאומר עם כי החוקים והמשפטים מסוגלים להחיות את האדם העושאן לא חששו בהם