קטע:מצודות על יחזקאל כ ט

מצודת דוד

"אשר נודעתי" - אשר הייתי נודע לישראל ע"י אהרן שהיה מודיעם בנבואה לעיני מצרים שאגאלם משם ואם היו כלים במצרים היה חלול ה' באמרם מבלי יכולת ה' להוציאם אבדם וכלם

"ואעש" - אבל עשיתי למען שמי לבל יחולל לעיני המצרים

מצודת ציון

"החל" - מלשון חלול