קטע:מצודות על יחזקאל כ ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"התשפוט" - האם תתווכח עמהם להודיעם שהדין עמדי זאת עשה הודיעם גם תועבות אבותם עם מה שהוסיפו המה

מצודת ציון

"התשפוט" - ענין ויכוח