קטע:מצודות על יחזקאל כ א

מצודת דוד

"וישבו לפני" - התעכבו לפני

"לדרוש את ה'" - ר"ל להתפלל לפניו ולהתחנן לו על ירושלים שלא תחרב

"בחמישי" - בחדש החמישי

"בשנה השביעית" - לגלות המלך יהויכין