קטע:מצודות על יחזקאל כט טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וידעו" - אז ידעו הכל שאני ה' והכל בידי

"למבטח וגו'" - לבטחון המזכיר עון ישראל במה שהם פונים אחריהם ואינם בוטחים בה'

"ולא יהיה עוד" - מעתה לא יבטחו בו ישראל כי לא יהיה לאל ידו להיות לעזר

מצודת ציון

"בפנותם" - מלשון הפנה וסבוב