קטע:מצודות על יחזקאל כח כא

מצודת דוד

"שים פניך" - סבב פניך אל מול צידון