קטע:מצודות על יחזקאל כח ה

מצודת דוד

"ברוב" - וכי ברוב חכמתך במרבית הסחורה שעשית וכי בזה הרבית עשרך עד שגבה לבך בעשרך וכאומר הלא הכל בא מיד ה' ומה לך להתגאות בזה

מצודת ציון

"חילך" - ענין עושר כמו ישא את חיל דמשק (ישעיהו ח)