קטע:מצודות על יחזקאל כז כג

מצודת דוד

"רוכלי שבא" - שהם רגילים ללכת לשבא לקחת סחורה

"רוכלתך" - כל אלה סחרו עמך

מצודת ציון

"כלמד" - זה מדי כן תירגם יונתן