קטע:מצודות על יחזקאל כז יט

מצודת דוד

"ברזל עשות" - ברזל טוב המצהיר וקדה וקנה כל אחד מהם היו בסחורתך כי גם באלה סחרת

"מאוזל" - ר"ל ההולך בתמידות ממקום למקום להסתחר

"בעזבוניך נתנו" - ר"ל גם הם היו בין סוחריך והביאו לך סחורה

מצודת ציון

"מאוזל" - ענין הליכה כמו ואוזל לו (משלי כ)

"עשות" - מצהיר ומזהיר כמו שמנו עשתו (ירמיהו ה)

"קדה וקנה" - שמות מיני בושם