קטע:מצודות על יחזקאל כז ד

מצודת דוד

"בוניך" - הבונים אותך שמו בך כל היופי הראוי לך

"בלב ימים" - ר"ל וזהו על כי גבוליך היא בלב הים ר"ל במקום עומק הים וחזקו ואמר ימים לפי שמשם היו יכולים לפרוש לכמה ימים

מצודת ציון

"בלב" - חוזק הדבר יקרא לב ע"ש לב בעל חי שהוא חזקו ועקרו וכן דרך אניה בלב ים (משלי ל')

"כללו" - מלשון כל