קטע:מצודות על יחזקאל כז ב

מצודת דוד

"שא" - הרם קול קינה על צור