קטע:מצודות על יחזקאל כג מח

מצודת דוד

"ונוסרו" - יקבלו מוסר ולא תעשינה כמו הזמה שעשיתן ר"ל לא יעבוד עוד מי לעבודת כוכבים

"והשבתי זמה" - עם המשפט הזה אבטל זמה מן הארץ כי כולם יפחדו מפחד המשפט

מצודת ציון

"והשבתי" - ענין בטול

"ונוסרו" - מלשון מוסר