קטע:מצודות על יחזקאל כג לח

מצודת דוד

"ואת שבתותי חללו" - כי גם בשבת העבירו את בניהן להם לאכלה

"טמאו וגו'" - בו ביום שהעבירו בניהן לפסילים באו אל המקדש להקריב בה קרבנות וטמאו את המקדש עם הקרבנות הואיל ואינם לי לרצון