פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כג לז

מצודת דוד

"העבירו" - היו מעבירים ומוליכים לפסילים להיות להם למאכל

"ואת גלוליהן נאפו" - זהו עבודת הפסילים

"אשר ילדו לי" - ר"ל המיוחדים לי ללמוד בבית הספר

"כי נאפו" - בגלוי עריות

"ודם בידיהן" - שפכו דם נקי