פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כג לג

מצודת דוד

"כוס שמה ושממה" - הכוס הזה יהיה מתמהון לבב ושממון דוגמת כוס אחותך שומרון

"שכרון ויגון" - לא כדרך שותי כוס יין שהם שכורים ומבולבלים אבל הם שמחים כי היין משמח אבל מכוס החמה תהיה מלאה משכרון ומיגון

מצודת ציון

"שמה" - ענין תמהון כמו פנו אלי והשמו (איוב כא)