קטע:מצודות על יחזקאל כג כט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ונגלה" - אז יהיה נגלה חרפת זנותך כי מגמול המעשה יגולה ויוודע מעשה העון

"וזמתך ותזנותיך" - כפל הדבר במ"ש לפי מרבית הזנות ויאמר על עבודת הפסילים המחולפים

"ועשו אותך" - יעשו עמך דברים בשנאה ויקחו כל עשרך אשר יגעת לאספו ויעזבו אותך ערום ועריה מבלי לבוש

מצודת ציון

"ועריה" - מגולה כמו מקורה הערה (ויקרא כ)