קטע:מצודות על יחזקאל כג כח

מצודת דוד

"אשר נקעה" - אשר סרתה נפשך מהם לשנאותם וכפל הדבר במ"ש

"ביד אשר נשאת" - הם הכשדים שמרדת בהם