קטע:מצודות על יחזקאל כג יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ותרא" - ראתה את כל הרעה שבאה על אחותה אהלה ולא לקחה מוסר והשחיתה בדבר עון וחשקה יותר ממנה ואת דבר הזנות השחיתה יותר מזנוני אחותה